Toolkit

Partners kunnen gebruikmaken van gratis communicatiemateriaal, zoals een persbericht, social media contentkalender, het logo van de e-healthweek, folders, bannermateriaal, flyers, enzovoort. Deze zijn binnenkort te vinden in deze toolkit.

Infographic

De resultaten van de e-healthweek 2018 hebben we samen gevat in een infographic.

Banners voor uw website

Er komt een bannerset 2019 beschikbaar voor u als partner. Gebruik deze banners in verschillende gangbare formaten voor op uw website en laat zien dat u partner bent van de e-healthweek!

E-healthweek logo

Het logo van de e-healthweek mag alleen tijdens of voorafgaande aan de week gebruikt worden onder onderstaande voorwaarden.

Een organisatie die het logo gebruikt:

  • Organiseert tijdens de e-healthweek een activiteit om te laten zien wat e-health is en wat ermee gedaan wordt, alles geheel op basis van gesloten beurzen. Dat kan zijn een (fysieke) bijeenkomst of bijvoorbeeld een communicatie-activiteit richting werknemers, partners, klanten en/of andere stakeholders.
  • Zorgt dat deze activiteit bekend is/ goedgekeurd is door de projectorganisatie van de e-healthweek, te bereiken via info@ehealthweek.net.
  • Gebruikt het logo niet om diensten en / of producten te verkopen. Het logo is geen keurmerk en niet bedoeld voor commerciële doeleinden (als onderdeel van een marketingstrategie).