Ga naar inhoud

E-healthweek in 2020 van 27 januari tot 1 februari

Ook in 2020 zullen we de E-healthweek organiseren. Deze zal plaatsvinden van 27 januari tot 1 februari. De laatste week van januari dus. We zijn erg blij met de bijdrage van onze partners afgelopen jaar en willen dan ook graag dit jaar weer een beroep op ze doen.

In 2020 willen we met de e-healthweek zoveel mogelijk burgers, patiënten en zorgverleners kennis laten maken met e-health en handelingsopties geven.

Daarnaast is het belangrijk om de e-healthcommunity te verstevigen en te verbinden zodat beter implementatie van e-health kan plaatsvinden. In 2020 verwachten we extra in te gaan zetten op de volgende thema’s:

  • Bekendheid bij gebruikers van e-health. Uit onderzoek van Nivel komt naar voren dat de waardering van de e-healthweekactiviteiten en de behoefte aan informatie hoog is, maar dat een grote groep potentiële gebruikers de e-healthweek nog niet kent. Dit jaar worden meer verhalen opgehaald uit de doelgroepen om ervaringen uit te wisselen. De vraag van de gebruiker staat in de e-healthweek centraal.

  • Implementatie, niet het nieuwste onderzoek maar juist het brede gebruik van e-health in zorgprocessen stimuleren zodat er versnelling en verbreding in de toepassing gaat plaatsvinden. Dit door het samenbrengen en verbinden van verschillende partijen in het netwerk: organisaties, regio’s en sectoren en aandacht voor de diverse trajecten als SET, VIPP, Medmij, coalitie digivaardig in de zorg, Groz, Zorg van Nu, e-health innovatieprijs. Er is veel, maar telt het wel op?
  • Digitale vaardigheden in de zorg, de noodzaak wordt inmiddels breed erkent. Bottom-up beweging mengt zich met activiteiten in koepels en hebben een nationale landingsplek gevonden op de kennissite www.digivaardigindezorg.nl gesteund door landelijke, regionale, zorg- en onderwijspartijen. Het momentum om extra aandacht te krijgen tijdens de e-healthweek, bij elke implementatie speelt namelijk de vraag of de digitale vaardigheden van de gebruikers wel voldoende zijn.