Symposium 'Burgers & Bytes'

Geplaatst op December 19, 2018

Logo-Burgers-Bytes-2.png

Op 22 januari 2019 organiseert WestWest in samenwerking met partners een symposium: Burgers & Bytes.


Op 22 januari 2019 organiseert WestWest in samenwerking met partners een symposium: Burgers & Bytes. Zoals eten mensen verbindt, willen we tijdens het symposium inspireren tot verbinding: het creëren van een netwerk als regionale specialiteit.

In de digitale samenleving waarin we ons bevinden lijkt alles op elkaar te zijn afgestemd. Wanneer je thuis weggaat weet de slimme thermostaat dat deze een graadje lager mag; kortom als burger sta je centraal en wordt alle voor jou relevante informatie digitaal verzameld. Dit verwacht de burger óók ten aanzien van (zijn persoonlijke) zorg.

Tijdens het symposium willen we samen met jou als zorgprofessional gaan kijken hoe we onze digitale informatie op elkaar kunnen afstemmen. Want in de praktijk blijkt dat in de zorg het overnemen van digitale bytes niet altijd leidt tot een fijne smaakcombinatie. We spreken dezelfde taal, maar hebben een eigen smaak en samenstelling. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we als professionals gebruik maken van de bytes die er zijn?

PROGRAMMA

16.00 u Inloop

16.30 u Wat serveren we vandaag?

16.50 u Reageren op disruptie - Menno Lanting, expert op het gebied van de impact van de snel veranderende wereld

18:00 u Diner: zet je tanden er in!

18:45 u Een voorbeeld uit de praktijk: de Parkinsonpatiënt - Teun van Strien, neuroloog Bravis

19.30 u De visie van ministerie VWS - Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid

20.05 u Concrete acties vanuit de zorgverzekeraar - Menno Jansen, strategisch programmamanager zorginnovatie en advies CZ

20.40 u Wrap up: wat hebben we vandaag geproefd? Wat smaakt naar meer?

SPREKERS

Menno Lanting

Als consument is het door het digitale tijdperk mogelijk om op ieder moment (online) informatie te raadplegen. Technologische gadgets heb je binnen 24 uur op je deurmat. Ze laten je kennismaken met je gedrag en leiden tot nieuwe verbindingen. Deze ontwikkeling stelt ook andere eisen aan de gezondheidszorg.

De burger wilt ook in de zorg op een laagdrempelige manier, 24/7, toegang manier tot zijn persoonlijke (gezondheids)gegevens. Technologie is al lang in staat welzijn van burgers te monitoren en afwijkingen te signaleren. Toch blijkt het in de praktijk moeilijk te zijn de zorg zo te organiseren dat de burger echt centraal staat en dat nieuwe technologie structureel wordt ingezet om de zorg daadwerkelijk te verbeteren.

Waarom is het voor gevestigde zorgorganisaties, verzekeraars en gemeentes lastig zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid? Hoe worden we wendbaar om uiteindelijk aan de vraag van de burger te kunnen voldoen? Menno neemt ons mee in de stappen die nodig zijn om onze organisaties klaar te maken om bestaande en nieuwe innovaties toe te passen.

Teun van Strien

Als neuroloog in het Bravis ziekenhuis staat hij dagelijks direct in contact met de cliënt. De gewone burger die graag centraal staat in zijn eigen proces. Wat zijn de ervaringsverhalen uit de praktijk? Teun neemt ons mee in de reis die door de burger wordt afgelegd in de keten langs verschillende zorg-, financierings- en welzijnsloketten.

Een praktijk gezien vanuit de bril van een zorgconsument, waarbij we de reis naast de zaken waar je als professional tegen aanloopt leggen.

Ron Roozendaal

Welke visie heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aan zien van het versnellen van de informatieoverdracht? Ron van Roozendaal neemt je mee in deze visie en het toepassen van technologie in de zorgketen.

Hij geeft inzicht in hoe het ministerie van VWS dit stimuleert en wat het vraagt van alle betrokkenen, zoals zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeentes en zorgaanbieders in de regio. Waarbij er eigenlijk maar één vraag overblijft: wat en wanneer gaat dit wat opleveren voor de burger?

Menno Jansen

Het toepassen van (technologische) innovaties, aan de hand van de visie van het Ministerie van VWS, gebeurt onder andere bij zorgverzekeraar CZ. Menno laat zien hoe de zorgverzekeraar als Co-maker omgaat met landelijk beleid en innovatie. Door de focus te leggen op de adoptie van technologie, ketensamenwerking en de impact die vernieuwing heeft, ontstaat er een ander speelveld op het gebied van zorgprocessen en zorgorganisaties.

Maar ook hoe kijkt CZ naar de verschuiving van financieringsstromen die de inzet van technologie mogelijkerwijze teweeg brengt? Aan de hand van landelijke successen laat hij zien hoe CZ organisaties stimuleert en ondersteunt, maar bovendien hoe zij er voor zorgen dat de burger door middel van samenwerkende organisaties centraal staat.

Meer informatie of vragen?
Wilt u meer informatie over het symposium? Of heeft u een specifieke vraag? Neem dan contact op met Claudia Langenberg, coördinator WestWest, via info@westwest.nl

Naam organisatie:
WestWest
Datum:
22 januari 2019
Dagdeel:
Middag, Avond
Tijd:
16.00 - 21.00 u

Locatie:
Kalsdonksestraat 89,
Roosendaal, Noord-Brabant
Aanmelden verplicht:
Ja
Patiënt included:
Ja
Rolstoeltoegankelijk:
Ja
Online event:
Nee
Aanmelden voor event:
www.westwest.nl/symposium
Website event:
E-mailadres contactpersoon: