Rondetafelgesprek HBO's

Geplaatst op December 14, 2018

ECS-logo.png

Hoe kunnen de HBO-lectoraten kennis over eHealth beschikbaar stellen aan regionale leernetwerken?


Technologische innovaties veranderen onze maatschappij in rap tempo. In de wereld van zorg en welzijn zien we ook een sterke tendens in de richting van zorgtechnologie en sociale technologie. De laatste jaren is er dan ook, niet alleen in de samenleving en beleid, maar ook in het hoger beroepsonderwijs in toenemende mate aandacht voor dit soort technologie. De professional, die met en naast deze technologie werkt, of moet gaan werken, komt steeds beter in beeld als een sleutelfiguur in deze ontwikkelingen. De recente Actieprogramma’s Werken in de Zorg en Zorg voor de jeugd (Ministerie van VWS) bieden perspectieven op: anders ondersteunen, anders zorgen, anders organiseren.
Begin december presenteerde het Ministerie van VWS in dit kader ook de plannen voor actieleernetwerken in de regio, als vervolg van Zorgpact. De hogescholen kunnen hierin een actieve (schakel-)rol spelen. Bovendien hebben de diverse hogescholen in Nederland – door de expertise van lectoren en/of specifieke onderwijsprogramma’s – diepgaande kennis te bieden over aspecten van eHealth. Deze kennis is echter gefragmenteerd en men is vaak niet goed op de hoogte wat elders al ontwikkeld is. Hoe kan deze kennis beschikbaar komen voor alle regio’s? Hoe voorkomen we dat we het wiel steeds opnieuw uitvinden?
Wat is gewenst, haalbaar en nodig om landelijk samen te werken voor regionale versnelling?

Naam organisatie:
Avans Hogeschool
Datum:
25 januari 2019
Dagdeel:
Middag
Tijd:
14.00-18.00

Locatie:
Onderwjsboulevard 215,
Den Bosch, Noord-Brabant
Aanmelden verplicht:
Ja
Patiënt included:
Ja
Rolstoeltoegankelijk:
Ja
Online event:
Nee
Aanmelden voor event:
Website event:
E-mailadres contactpersoon: