MePower

Geplaatst op January 18, 2019

VRRthumbnail_IMG_8827.jpg

MePower is een VRapp behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking en negatief zelfbeeld


MePower is een “Virtual Reality applicatie” (VRA). Virtual Reality betekent dat het ‘schijnwerkelijkheid’ gemaakt is met de computer. Het wordt gespeeld met een Oculus bril.
Virtual Reality is een effectieve behandelvorm bij verschillende stoornissen. Bij mensen met een VB wordt het nog weinig toegepast, terwijl ze er wel baat bij hebben.
Me.Power is speciaal ontwikkeld voor mensen die functioneren op verstandelijk beperkt of moeilijk lerend niveau (VB) met psychiatrische klachten.
Me.Power kan toegepast worden binnen de behandeling van een negatief zelfbeeld.
Een negatief zelfbeeld, slecht opkomen voor zichzelf (‘nee zeggen’) en minder goede keuzes maken komen veel voor bij deze doelgroep. Ze maken vaker negatieve gebeurtenissen mee zoals pesten, misbruik en agressie.
Een negatief zelfbeeld is vaak een symptoom bij verschillende psychiatrische aandoeningen zoals een depressieve stoornis, posttraumatische stress stoornis, agressie en gedragsproblemen of een angststoornis. Het beïnvloedt de kwaliteit van hun leven negatief.
Mensen met VB hebben vaak minder voorstellingsvermogen en moeite met het ophalen van herinneringen. Imaginaire oefeningen, die binnen gestandaardiseerde protocollaire behandelingen worden ingezet, zijn lastig toe te passen.
Me.Power is gericht op het ontwikkelen en herstellen van positieve, krachtige eigenschappen van de patiënt. Patiënten kunnen ervaren hoe ze in situaties anders kunnen handelen en op een positieve(re) manier over zichzelf kunnen denken. Hierdoor wordt het positieve(re) gevoel beleefd. Het zelfvertrouwen en de eigenwaarde worden vergroot, waardoor het zelfbeeld op een positieve manier veranderd. Doordat Me.Power visueel is en veel geoefend kan worden, houdt het positieve gevoel langer aan en beklijft het meer.
Me. Power bestaat uit oefeningen. Elke week komt er eentje bij. De oefeningen die gedaan zijn, blijven toegankelijk.
MePower bestaat nu uit drie oefeningen. Dit is mogelijk gemaakt mede door een subsidie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en gebouwd door DutchVR.
We willen de applicatie verder uitbreiden tot tien oefeningen.

Naam organisatie:
Mentrum Trace, Mentrum
Datum:
22 januari 2019
Dagdeel:
Middag
Tijd:
13.00-17.00 uur

Locatie:
Vlaardingenlaan 5,
Amsterdam, Noord-Holland
Aanmelden verplicht:
Nee
Patiënt included:
Nee
Rolstoeltoegankelijk:
Ja
Online event:
Nee
Website event:
E-mailadres contactpersoon: