Kennisdeling Online Learning for Life

Geplaatst op January 09, 2018

Kennisdeling Online Learning for Life


WORKSHOP: LOL IN BPV
BPV staat voor beroepspraktijkvorming, dit wil zeggen onderwijs dat plaatsvindt in een bedrijf of organisatie. Toch valt het niet altijd mee voor de studenten die stage lopen deze link tussen leren en werken te leggen. Wat wordt er van hen verwacht en wat kunnen zij verwachten? Eenmaal aan het werk is het soms lastig om scherp te blijven op hetgeen ze willen leren in de praktijk en niet te verzanden in de dagelijkse routine op de werkvloer.

Een goede ondersteuning vanuit zowel de school als vanuit de praktijk is onmisbaar. Docenten en opleidingsfunctionarissen zoeken daarom voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om studenten nog beter en effectiever te begeleiden en hen de ondersteuning te geven die zij nodig hebben.

Verschillende experimenten met LOL zijn nu in gang gezet om de afstand tussen onderwijs en praktijk te overbruggen. Enerzijds door studenten al voordat ze op stage gaan, beter voor te bereiden op de praktijk en hen live en online kennis te laten maken met de stageplek. Anderzijds door de studenten tijdens de stage regelmatig live en online begeleiding te bieden vanuit school.

In deze workshop bekijken we deze initiatieven en brainstormen we over de verschillende mogelijkheden om met Live Online Leren de BPV anders in te richten.

WORKSHOP: LOL IN ONDERWIJS
Anatomie, medisch rekenen maar ook Nederlands zijn vakken die voor veel studenten een struikelblok vormen.

Kan extra onderwijs via LOL helpen? En hoe ziet zo’n live online les er dan uit? Hoe zorg je voor voldoende afwisseling en interactie?

In deze workshop delen docenten en studenten hun eerste LOL- ervaringen met u en kunt u zelf met een variatie aan live online werkvormen kennismaken. Uiteraard… Live en Online!

Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek: Wat zijn de voordelen en mogelijke valkuilen van lesgeven op afstand? Op welke gebieden in het onderwijs kan LOL nog meer worden ingezet?

WORKSHOP: LOL IN DE PRAKTIJK
Maak in deze workshop kennis met de verschillende vormen van Live Online Leren in de praktijk!

De studenten (mbo en hbo) van het ZIC (Zorg Innovatie Centrum) volgen samen onderwijs binnen Parnassia, welke gegeven wordt door afwisselend een mbo- en een hbo-docent. Ook wordt een gedeelte van de lesdag ingevuld door professionals vanuit Parnassia. Dit onderwijs gebeurt met de inzet van LOL. Studenten krijgen via de Online School een introductie door de Praktijkopleiders, ZIC coach en een welkom door een directielid. Verder worden er online trainingen over Ambulant werken en over werken in de crisisdienst gegeven.

Live Online Leren wordt niet alleen ingezet voor de scholing van studenten maar ook direct in de zorg om professionals te trainen en begeleiding te bieden aan cliënten en hun omgeving.

Zo werkt de Parnassiagroep al jaren met LOL. Experts van Lucertis, Indigo en Brijder verslavingszorg zijn opgeleid tot LOL-trainer. Zij verzorgen nu LOL-trainingen en bijscholing voor professionals. Er worden online lessen aangeboden op het gebied van GGZ, verslaving en andere aan psychische zorg gerelateerde onderwerpen. Docenten, verpleegkundigen, artsen, wijkteamwerker en jeugdwerkers volgen deze live online lessen op afstand.

WORKSHOP: JOUW ZOEKAPP
Vrijwel alle zorgorganisaties hebben met succes e-learning geïmplementeerd en houden daarmee de kennis en kunde van hun medewerkers flexibel up-to-date. Maar de opleidingsdruk in zorginstellingen is de afgelopen jaren verder toegenomen. Praktische omgevingsfactoren (werkdruk, beschikbare tijd, kosten), de nieuwe beroepsprofielen en snel veranderende kennis en kunde zorgen voor een toenemende behoefte om leren en werken meer met elkaar te integreren. Maar leren terwijl je werkt, hoe ondersteun je dat effectief en efficiënt? Het antwoord daarop heet Performance Support.

Het hoogste leerrendement wordt behaald wordt binnen 5 minuten nadat een leervraag ontstaat, zeker als dat in de context van het échte werk gebeurt. Volgens het 70:20:10 model van Charles Jennings, leren professionals 70% van wat ze moeten kunnen en kennen tijdens hun werk. Daar ontstaan dus ook de meeste leervragen. 20% leer je van elkaar, de overige (belangrijke!) 10% via opleidingen en trainingen. Om leren op de werkplek te ondersteunen, ontwikkelde Noordhoff Health – in nauwe samenwerking met 8 ziekenhuizen – een krachtige nieuwe leeroplossing voor leren op en rond de werkplek. In deze workshop hoort en ziet u het prachtige resultaat van 3 jaar ontwikkeling van Performance Support in de zorgpraktijk.

WORKSHOP: HELPENDE 2,5
De huidige én toekomstige situatie in de zorg is continue aan verandering onderhevig, waarin steeds andere en nieuwe behoefte ontstaan van zorgvragers en diens naasten, waarop door de zorgorganisaties en haar (toekomstige) profesionals op ingespeeld moet worden. Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als er nu niets gebeurt, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Dit vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Maar minstens zo belangrijk, is het behoud van huidge professionals en er voor te zorgen dat hun competenties en vaardigheden blijven aansluiten bij de behoeften binnen de zorgvraag en zorginstellingen, zodat zij optimaal ingezet kunnen worden. Een van de ontwikkelingen hierbinnen is het opscholen van niveau twee opgeleiden Helpende Zorg & Welzijn naar een aantal geselecteerde beroepstaken binnen het domein van de Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg. Hiertoe ontwikkelt ROC Mondriaan een opleidingstraject, waarbij Noordhoff Health samen met ROC Mondriaan zorg draagt voor een aansluitende lesmethode. In deze workshop willen Bianca van de Pol (Manager Learing Solution Noordhoff Health) en Anneke Ormel (onderwijskundige en eindredacteur bij Noordhoff Health) jullie meenemen in de opzet en de inhoud van deze methode en tonen hoe deze aansluiit bij de gevraagde vaardigheden en competenties. Daaropvolgend gaan we graag in gesprek hoe het opleidingstraject en de ontwikkelde methode een plaast zou kunnen vinden bij instellingen die deze ook zouden willen implementeren in hun zorgorganisatie.

Naam organisatie:
ROC Mondriaan
Datum:
25 januari 2018
Dagdeel:
Middag
Tijd:
12.30-17.00

Locatie:
Aspasialaan 19,
Den Haag, Zuid-Holland
Aanmelden verplicht:
Ja
Patiënt included:
Nee
Rolstoeltoegankelijk:
Ja
Online event:
Nee
Aanmelden voor event:
Website event:
E-mailadres contactpersoon: