JGZ Techagenda

Geplaatst op January 09, 2018

JGZ Techagenda


De leefwereld van ouders en jongeren lijkt niet meer op de wereld van pakweg 40 jaar geleden. Innovaties op het terrein van informatisering en technologie hebben een nieuwe online wereld gecreëerd met ongekende en haast oneindige mogelijkheden om het leven in de offline wereld beter, gezonder, interessanter en wellicht spannender te maken. De uitvoeringspraktijk van de preventieve zorg voor jeugd, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), is echter niet wezenlijk veranderd. Offline is de JGZ nog steeds een belangrijke speler. Online is de JGZ in de leefwereld van de mensen voor wie we het doen onvoldoende zichtbaar.

Om aan te kunnen blijven sluiten bij die leefwereld van ouders en jeugdigen is zichtbaarheid, juist ook online, een belangrijke succesfactor. Ouders en jeugdigen verwachten 24/7 betrouwbare digitale informatie en slimme preventie adviezen op basis van ICT. De JGZ beschikt over de kennis om dat te kunnen bieden.
Daarbij is het van groot belang een landschap te creëren waarin de offline en online wereld zijn geïntegreerd. Zodat een digitaal dossier op het moment dat een ouder of jeugdige dat wil, kan worden ingezien via hun pc, laptop of smartphone. Maar waarbij ook de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek of advies blijft. Waarbij ouders zich voor veel gestelde vragen kunnen wenden tot de digitale informatievoorziening van de JGZ, maar die ook altijd een jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunnen spreken als daar de behoefte ligt. En als dat door omstandigheden niet ‘live’ lukt, er de mogelijkheid is om via een beveiligde verbinding te kunnen beeldbellen, bijvoorbeeld ‘s nachts.
Tijdens de e-health week zal er een eerste bijeenkomst met het Techberaad georganiseerd worden. Het Techberaad fungeert als denktank voor de inrichting van het nieuwe JGZ landschap. Mocht u interesse hebben kunt u mailen naar Paula Zwijgers (pzwijgers@ncj.nl).

Naam organisatie:
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Datum:
24 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend

Locatie:
Churchilllaan 11,
Utrecht, Utrecht
Aanmelden verplicht:
Ja
Patiënt included:
Nee
Rolstoeltoegankelijk:
Ja
Online event:
Nee
Aanmelden voor event:
Website event:
E-mailadres contactpersoon: