Eenheid van Taal : vertaaltool overbrugt terminologie verschillen tussen zorgverleners

Geplaatst op December 12, 2017

Presentatie en workshop vertaal tool terminologie standaarden


Zorgverleners ontvangen vele verschillende documenten van andere zorgverleners : ontslagbrieven, verwijsbrieven, verslagen, uitslagen, overdrachten, etc. Echter, elke zorgverlener hanteert daarbij de eigen terminologie (standaard) van de eigen beroepsgroep of (heel vaak) vrije tekst, met als gevolg dat in ca. 25% van de gevallen de ontvanger de door de afzender gehanteerde termen niet kent of verkeerd interpreteert. Met alle gevolgen van dien. Met de vertaaltool kan een zorgverlener de terminologieën die in een willekeurig document worden gebruikt laten vertalen naar de terminologie van de eigen beroepsgroep. Daarmee worden interpretatiefouten vermeden en worden termen direct omschreven en gecodeerd in de eigen terminologie van de ontvanger. De vertaalde termen worden toegevoegd aan het oorspronkelijke document, zodat het origineel in tact blijft maar toch iedereen in de organisatie de (vertaalde) termen ziet die in de eigen organisatie of beroepsgroep worden gebruikt. Ook kunnen synoniemen of publieksvriendelijke termen worden toegevoegd, bijvoorbeeld t.b.v. PGO's, patiënten/cliënten portalen, ketenzorg, etc. Met de vertaaltool kunnen bovendien de juiste coderingen aan de bron worden geregistreerd, waardoor de administratieve last van dubbel (achteraf) coderen wordt vermeden. De vertaal tool overbrugt de langdurige en complexe weg naar 1 nationale terminologie voor alle zorgverleners.
De vertaaltool is ontwikkeld door Zorginstituut Nederland en HL7 Nederland, als voorbeeld hoe innovatieve technologische mogelijkheden kunnen helpen bij het oplossen van actuele problemen in de zorg.

Naam organisatie:
HL7 Nederland
Datum:
26 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag

Locatie:
Jaarbeursplein 6a,
Utrecht, Utrecht
Aanmelden verplicht:
Nee
Patiënt included:
Ja
Rolstoeltoegankelijk:
Ja
Online event:
Nee
Website event:
E-mailadres contactpersoon: