App demonstratie

Geplaatst op December 19, 2017

Demonstratie Bijnier app voor mensen met een bijnieraandoening


In het kader van de e-health week willen wij patiënten met een bijnieraandoening kennis laten maken met de mogelijkheden van een app waarmee zij dagelijks hun gezondheid in de gaten kunnen houden. De Bijnier app maakt het mogelijk persoonlijke medische gegevens, voorlichting en instructies binnen handbereik te hebben.
De Bijnier app informeert in een oogopslag dat de patiënt van hydrocortison afhankelijk is en helpt ambulancepersoneel en medewerkers van de spoedeisende hulp in tijd van nood direct aan levensreddende medisch gegevens.

De ontwikkeling van de Bijnier app werd geïnitieerd door de Bijniervereniging NVACP. In nauwe samenwerking met het Radboudumc zijn de mogelijkheden door Zorgkluis BV (bouwer van de app) verder ontwikkeld.


De eerste PGO
De Bijnier app is de eerste actieve vorm van een persoonlijke gezondheidsomgeving, die betrouwbaar en veilig medische informatie van en over de patiënt beschikbaar stelt. De Bijnier app past in het kader dat het programma Medmij ontwikkelt en wordt door VZVZ met belangstelling gevolgd. De Bijnier app sluit aan bij de maatschappelijke trend dat patiënten meer zelf invloed uitoefenen op hun gezondheid en het zorgproces. Beschikbaarheid van de eigen medische gegevens is daarbij een voorwaarde. Het is voor het eerst mogelijk dat patiënten digitaal toegang krijgen tot hun eigen medicatiegegevens zoals die bekend zijn in het LSP.

Er komen steeds meer apps en diagnostische producten op de markt, waarmee de patiënt zelf medische data zoals bloedwaardes, bloeddruk en hartslag kan meten. Op termijn willen we ook die gegevens op kunnen slaan en kunnen uitwisselen met apotheker en huisarts zodat er sneller kan worden ingegrepen als dat nodig is en de kwaliteit van leven van patiënten wordt verbeterd.


In de e-healthweek kun je persoonlijk een kijkje in de keuken van het project komen nemen. Hoe werkt het veilige downloaden van de bijnier app? Hoe ziet de app er uit? Maak een afspraak om een demonstratie te krijgen van wat er met de app al kan.

Naam organisatie:
Zorgkluis B.V.
Datum:
22 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag
Datum:
23 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag
Datum:
24 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag
Datum:
25 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag
Datum:
26 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag

Locatie:
Kronehoefstraat 70,
Eindhoven, Noord-Brabant
Aanmelden verplicht:
Ja
Patiënt included:
Ja
Rolstoeltoegankelijk:
Ja
Online event:
Nee
Website event:
E-mailadres contactpersoon: