App demonstratie

Geplaatst op December 19, 2017

Medische Kluis: Actief aan de slag met uw medicatiegegevens


In het kader van de e-healthweek willen wij patiënten kennis laten maken met de mogelijkheden van een app waarmee zij medische informatie kunnen opvragen uit zorgverlener systemen, via het LSP.
Zorgkluis BV (bouwer van de iPMD-app: intelligent Persoonlijk Medicatie Dossier), Stichting GERRIT (Regionale Samenwerkingsorganisatie van zorgaanbieders in Friesland, Groningen en Drenthe) is samen met de VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie), de Patiëntenfederatie Nederland en RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) een project gestart waarmee patiënten zelf de beschikking kunnen krijgen over hun eigen complete en actuele medicatiedossier.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving: Patiënt is “in control”
De ontwikkeling van MedischeKluis zal een grote bijdrage leveren in zowel de onderlinge communicatie tussen de zorgverleners over het gebruik van medicatie en in het voorkomen van onjuist medicijngebruik. Naast de medicatie worden ook de contra indicaties opgeslagen. Het beoogde resultaat is dat de patiënt zijn medische gegevens / medicatie in zijn Persoonlijk Gezondheids Omgeving (PGO) kan toevoegen, wijzigen, verwijderen en delen met al zijn zorgverleners. De patiënt is dan “in control” over zijn eigen medicatiegegevens inclusief contra-indicaties. De huisarts / apotheker kan het zorgproces effectiever maken en er worden fouten voorkomen omdat nu de actuele medicatie van de patiënt bij iedere zorgverlener bekend is.

De medicatiegegevens zijn privé. De patiënt kan zijn gegevens beveiligen d.m.v. het instellen van een toegangscode. Hiermee wordt de informatie op de smartphone versleuteld. Als de patiënt zijn gegevens op de eigen smartphone bewaart is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het veilige gebruik er van.

Patiënten kunnen eigen medicatiegegevens, zoals die bekend zijn in het medische dossier (LSP), downloaden en in een speciale app op een iPhone of iPad zetten. Daarna kunnen de medicatiegegevens worden geraadpleegd en gewijzigd. Patiënten kunnen ontbrekende medicatie toevoegen, bijsluiters opvragen, innameschema’s aanmaken, herinneringen instellen en medicatie wijzigen. Het aangepaste medicatieoverzicht kunnen zij naar de zorgverlener sturen, die bekijkt de aanpassingen en neemt indien nodig contact op met de patiënt en verwerkt de aanpassingen weer in het medisch dossier.
Er komen steeds meer apps en diagnostische producten op de markt, waarmee de patiënt zelf medische data zoals bloedwaardes, bloeddruk en hartslag kan meten. Op termijn willen we ook dit in het iPMD op kunnen slaan en uit kunnen wisselen met apotheker en huisarts zodat er sneller kan worden ingegrepen als dat nodig is en de kwaliteit van leven van patiënten wordt verbeterd.
In de e-healthweek kun je persoonlijk een kijkje in de keuken van het project komen nemen. Hoe werkt het veilige downloaden van het medicatie-overzicht? Hoe ziet de app er uit? Maak een afspraak om een demonstratie te krijgen van wat er al kan.

Naam organisatie:
Zorgkluis B.V.
Datum:
22 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag
Datum:
23 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag
Datum:
24 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag
Datum:
25 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag
Datum:
26 januari 2018
Dagdeel:
Ochtend, Middag

Locatie:
Kronehoefstraat 70,
Eindhoven, Noord-Brabant
Aanmelden verplicht:
Ja
Patiënt included:
Ja
Rolstoeltoegankelijk:
Ja
Online event:
Nee
Website event:
E-mailadres contactpersoon: